15 nov 2019

Rundskriv 12.november 2019

Informasjon ang husleieøkning 01.01.2020

Varsel om husleieøkning

Styret har vedtatt en husleieøkning på 9,5% som vil gjelde fra og med januar 2020. Denne husleieøkningen er ikke en direkte følge av maleprosjektet, men knyttet til ekstraordinære vedlikeholdskostnader som har kommet frem i løpet av 2019, samt indeksregulering.

Husleien vil øke med samme prosent både for opprinnelig areal og tilbygg

Telenor fiber (tidligere Canal Digital) har kommet med varsel om økning på kr 39,- pr mnd pr andel.

Vår bygningsmasse er fra 1949 og vi feiret i sommer 70 år.

Vi har fått pålegg fra Oslo kommune om å utbedre avløpsrør knyttet til noen hus i borettslaget. Foreløpig gjelder dette utbedring av 8 hus av våre 47 hus.

Ekstremvær på tampen av sommeren avdekket at noen av borettslagets avløpskummer var fulle av gjørme - hvilket resulterte at det kom vann i enkelte hus. Dette har gjort oss oppmerksom på at vi også må ha vedlikeholdsplan på dette området fremover.

Styret jobber med en langtidsplan for vedlikehold og økonomi. Denne vil bli lagt frem på generalforsamlingen til våren.

Styret