Endret: 1 mar 2020     Opprettet: 8 aug 2019

Vepsebol, hekker etc

Hekker/busker

Hekker og busker vokser mye i sommersesongen og de hindrer fort sikten langs veier og fortau, noe som skaper farlige situasjoner. I tillegg bidrar en velstelt hekk til et bedre bomiljø ved at det ser penere ut i borettslaget.

Oppfordrer derfor alle til å klippe hekker som grenser til deres område/hage.

Å klippe hekker gir bedre oversikt og øker sikkerheten langs veiene våre. Pass på at hele asfaltområdet av fortauene er fri for busker og utstikkende grener. Da blir det bedre plass på fortauet for gående og syklende.

Trafikksikkerhetstiltak og krav om utbedring av avkjørsler.
Lerdal Borettslag minner igjen på at hekker og busker må trimmes og holdes nede i henhold til Vegloven §31 og §43.
”Kravet til sikt er at fra et punkt to meter inn i avkjørselen skal se en syklist på fortau/gang-og sykkelvei på en avstand 20 meter fra avkjørselen. Høyden av veggetasjon eller andre sikthindre derav potskassestativ, søppelstativ eller hekk, i dette området skal i enhver tid lavere enn 110 cm.”
”Hekker og busker som vokser inn over fortauet skal trimmes inntil bakkant av fortau eller gjerde.”
JFR. Vegloven §31 og §43.

Dette betyr at hekken på din side av tomten skal trimmes ned til maks 110 cm og helt bort til nabogrensen. Samtidig skal postkassestativene og søppelstativene som står inn i denne synstrekanten som er beskrevet ovenfor(se fig 1), flyttes. Postkassestativene kan som en løsning snues så de står parallelt med hovedvei.

Frist for utbedring av sikkerhetstiltak er 15.september 2019.