GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene i Oslo

Husk å fornye hvert år

Hva er GjenbruksID og hvordan får du det?

GjenbruksID er en QR-kode du skal vise frem i bommen når du kommer frem til stasjonen. Du må være bostedsregistrert i Oslo for å ha tilgang til koden.

Du finner din GjenbruksID på Oslo kommunes Min side.

Logg inn og hent GjenbruksID

Du kan enkelt velge om du vil laste den ned til mobiltelefonen din eller skrive den ut på papir.

GjenbruksID har varighet ut gjeldende kalenderår, og må fornyes hvert år. GjenbruksID er gratis, og enkel både å hente og bruke.

Koden skal også bli tilgjengelig via en app som du kan laste ned til mobiltelefonen din. Den fungerer som en elektronisk nøkkel som gir deg tilgang til flere av kommunens tjenester ut over ordinære åpningstider. Mer informasjon om appen kommer i løpet av mars 2019.

Hvorfor?

Gratis inngang ved Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner er et tilbud til alle oslofolk. Som osloboer betaler du allerede for denne tjenesten gjennom renovasjonsgebyret.

Vi tar også imot bedriftskunder og kunder bosatt i andre kommuner. Disse skal betale et gebyr hver gang de leverer, men det er vanskelig for våre ansatte å skille disse kundene fra oslofolk.

Derfor innfører vi nå GjenbruksID, så vi kan være sikre på at de som bruker gjenbruks-stasjonene er de samme som er med på å betale for dem. Enkelt og rettferdig.

Hentet fra https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/gjenbruksid/#gref