11 mai 2020

Nytt styre

Etter den digitale generalforsamlingen består styret nå av følgende;

Vi vil takke Doris Wogowitsch for innsatsen i styret🌹