17 nov 2019

Bygging av blokker NPV 70

Kommunen har gitt rammetillatelse

Byggherre har fått grønt lys ang bygging av blokker over Extra. 
Dere kan lese helse saken her.
 

/?nid=46122