Endret: 11 feb 2020     Opprettet: 16 jan 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Til andelseierne i Lerdal Borettslag

Ordinær generalforsamling 2019

 

 Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”. 

 

 

Lerdal Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

 

19.04.2019 kl 1800

på Hauketo og Prinsdals Vel

 

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest søndag 03.03.2019

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen 
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslag sendes til styreleder i Lerdal Borettslag

 

styret@lerdalborettslag.no

 

eller

 

Maria Elisabeth Israelsson

Berglyveien 7

1262 Oslo

 

 

 

 

Hilsen

Lerdal Borettslag

Styret